Manufacturing Address

Shan Xia Zhuang Village,Ji Shi Gang Town,Yin Zhou District, Ningbo.Zhejiang,China

Contact us Anytime

Tel: 86-574-88003856-8004
 86-574-88003356-8008
Fax: 86-574-8802-9072

Write Some Words

E-mail: info@workrite.com.cn Web: https://www.workrite.com.cn

Message